AKO


ako sú užitočné... 

ak máte Vašu tému,

stačí len, ak viete čo chcete


skúste rozhovor s koučom

dohodnite si STRETNUTIE


" nájdi čo funguje

a rob toho viac "

Steve de Sheazer